Nuorekas metsäpalveluyritys kuopiosta

  • Pienimuotoiset taimikonhoito-, metsänuudistamis-, ja hakkuutyöt.
  • Raivaussahatyöt, esimerkiksi heinikon niittotyöt.
  • Maisemointityöt
  • Pienimuotoiset hirsityöt, kuten rakoliiteri tai laavu jne.